21-24 Oct 2015
Mega Show Part 1

Venue: Hong Kong
Booth. 3E-B43 & B45

28-1 May 2015

HK Gift and Premium Fair
Venue: Hong Kong
Booth. 1BF39

20-23 Apr 2015
Houseware Fair

Venue: Hong Kong
Booth. 1CC42 

 21-24 Oct 2014
Mega Show Part 1

Venue: Hong Kong
Booth. 3E-B43 & B45

 

20-23 Apr 2014
Houseware Fair

Venue: Hong Kong
Booth. 1CC42Event Date: 28 Apr -1 May 2014
Event: HK Gift and Premium Fair
Venue: Hong Kong
Booth. 1BF39

 

21-24 Oct 2013
Mega Show Part 1

Venue: Hong Kong
Booth. 3E-B43 & B45

 

28 Apr -1 May 2013
HK Gift and Premium Fair

Venue: Hong Kong
Booth. 1BF39

 

20-23 Apr 2013
 Houseware fair

Venue: Hong Kong
Booth. 1CC42


10-14 Feb 2013 
 Ambiente

Venue: Frankfurt
Booth. 10.4B41d

 

 21-24 Oct 2012
 Mega Show Part 1

Venue: Hong Kong
Booth. 3E-B43 & B45

 

 28 Apr -1 May 2012
Houseware fair 2012

Venue: Hong Kong
Booth. 1BF39

 

20-23 Apr 2012
Houseware fair 2012

Venue: Hong Kong
Booth. 1CC42

 

 11-15 Feb 2012 
 Ambiente

Venue: Frankfurt
Booth. 10.4C38d

 

21-24 Oct 2011
Mega Show Part 1

Venue: Hong Kong
Booth. 3E-B43 & B45

 

4-8 Jul 2011
4 all seasons

Venue: Frankfurt
Booth. 10.3B80b

 

 21-24 Apr 2011
 Houseware fair 2011

Venue: Hong Kong
Booth. 1CC25

 

 11-15 Feb 2011
Ambiente

Venue: Frankfurt
Booth. 10.3D58a

 

20-23 Apr 2010
Houseware fair 2010

Venue: Hong Kong
Booth. 1CC42

 

20-23 Apr 2010
 Houseware fair 2010

Venue: Hong Kong
Booth. 1CC42

 

27 Aug, 2010 - 31 Aug, 2010
  Tendence 2010 

Venue:  Frankfurt 
Booth No. 10.3B81c


 12 February, 2010 - 16 February, 2010
  Ambiente 2010 

Venue  Frankfurt 
Booth No. 10.3D49a

 

 3 July, 2009 - 7 July, 2009
  Tendence 2009 

Venue  Frankfurt 
Booth No.  9.1F53k  

 

  13 February, 2009 - 17 February, 2009
  Ambiente 2009 

Venue  Frankfurt 
Booth No.  6.3B91d  

 

 4 July, 2008 - 8 July, 2008
  Collectione 2008 

Venue  Frankfurt 
Booth No.  10.0B31c  

 

  8 February, 2008 - 12 February, 2008
  Ambiente 2008 

Venue  Frankfurt 
Booth No.  6.3A90j  

 

  24 August, 2007 - 28 August, 2007
  Tendence Lifestyle 2007 

Venue  Frankfurt 
Booth No.  9.2G29c  

 

  20 October, 2008 - 23 October, 2008
 Mega show part 1 2008 

Venue  Hong Kong 
Booth No.  ED-K6  

 

  20 October, 2007 - 23 October, 2007
  Mega show part 1 2007 

Venue  Hong Kong 
Booth No.  ED-P08  

 

  20 October, 2006 - 23 October, 2006
  Mega show part 2 

Venue  Hong Kong 
Booth No.

 

  20 April, 2010 - 23 April, 2010
Hong Kong Houseware Fair 2010 

Venue  Hong Kong 
Booth No.  1CC42 

 

  20 April, 2009 - 23 April, 2009
  Hong Kong Houseware Fair 2009 

Venue  Hong Kong 
Booth No.  1L12

 

 21 April, 2008 - 24 April, 2008
 Hong Kong Houseware Fair 2008 

Venue  Hong Kong 
Booth No.  1V04  

 

 20 April, 2007 - 23 April, 2007
Hong Kong Houseware Fair 2007 

Venue  Hong Kong 
Booth No.  1V04  

 

 20 April, 2006 - 23 April, 2006
  Hong Kong Houseware Fair 2006 

Venue  Hong Kong 
Booth No.